EARTHSTAR – Ett interaktivt konstverk i Johannelundsparken. Konstnär: Catrin Andersson

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUnder hösten 2013 påbörjades arbetet med det platsspecifika konstverket EARTHSTAR i Johannelundstoppens parkområde. Under 2014 har konstverket vuxit fram och står nu färdigt med invigning den 4 december, kl 10. Boende och alla som vistas i området har kunnat ta del av arbetsprocessen, följa med på resan och fått en inblick i arbetet på plats i Johannelund, vad som hittats vid utgrävningarna, olika aktiviteter och information om datum och tider för händelser som knyts till konstverket, bekanta sig med och fördjupat sig i konstverket som nu är en del av området.  OLYMPUS DIGITAL CAMERAKonstverket EARTHSTAR består av 5 ljusinstallationer/skulpturer i form av sfärer, platonska kroppar utplacerade runt om i parken. Sfärerna är täckta med glas som knyter an till tiden då stora delar av området bestod av växthus och blomstrande handelsträdgårdar. De belysta bottenplattorna i polerad brons, avgjutningar från marken under, tänder sfärerna inifrån och vill man kan man gå in i konstverket. Tiden saktas ner när man träder in i formen där man på egna villkor kan undersöka och skapa sig en rofylld stund med både dåtid och nutid närvarande.OLYMPUS DIGITAL CAMERA mulcahy4 Följ med på en resa i tiden genom att blicka nedåt och ta reda på vad som gömmer sig under våra fötter, det som en gång bidrog till att försörja området med näring. Vad finns kvar? Vad har tillkommit? I början av 1900-talet växte Hässelby villastad upp. Här byggdes fler handelsträdgårdar än någon annan stans i Sverige. Området blev känd för sina grönsaks- och blomsterodlingar. Faktum är att minst hälften av Stockholms hela behov av grönsaker kom från Hässelby villastad. http://www.hesselby.comOLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt gräva sig ner i lager av historia – ett sandkorn blir till en hel värld. Det handlar inte så mycket om att hitta föremål eller objekt utan mer en fysisk handling som bearbetar material som genom tid funnits, tillförts, mixats och tillsammans bildar en ny plats. Om strukturer i marken som har bearbetats för att ge näring som vid perioden för handelsträdgårdarna, harmoni när platsen förvandlades från tipp till topp och blev friluftsområde och nu trygghet som ett nytt bostadsområde. Konstnär: Catrin Andersson. http://www.catrinandersson.nu 3D visualisering: Patrik Bengtsson (http://www.bpart.se/) Foto: Catrin Andersson (http://www.catrinandersson.nu), Joanna Thede (http://www.joannathede.com)

Annonser